Skip to content

Onderhoud accu

Het onderhoud van de accu van uw scootmobiel is essentieel voor het behouden van optimale prestaties en een langere levensduur, zowel voor dagelijks gebruik als voor speciale uitjes zoals naar Beekse Bergen. Bij Scootpallet benadrukken we het belang van het onderhoud van de accu om ervoor te zorgen dat u altijd kunt rekenen op uw scootmobiel.

Accu-inbouw

 • Laat een accu altijd installeren door een goed geschoolde scootmobielmonteur. Deze beschikt over de benodigde kwalificatie en gereedschappen om de inbouw veilig en correct uit te voeren.
 • Voor scootmobielen zijn normaal twee accu’s met 24-volt serieschakeling nodig. Gebruik nooit tegelijkertijd accu’s van verschillende fabrikanten of met verschillende technologieën of accu’s waarvan de datumcodes niet overeenkomen. Gebruik ook nooit gelaccu’s in combinatie met AGM-accu’s.
 • Laad accu’s voorafgaand aan het gebruik altijd volledig op.
 • Neem de inbouw- en ingebruikname-instructies van de fabrikant van uw scootmobiel in acht.

Inloopperiode

Actieve gebruikers van scootmobielen laden en ontladen hun accu’s dagelijks (diepe ontlading). Voor deze strikte toepassing is een uniek accu-ontwerp noodzakelijk, dat bij een eventuele geringe begincapaciteit een langere levensduur biedt.

De prestaties van een gelaccu verbeteren zodra de accu 15 tot 20 keer ontladen en hierna weer opgeladen is. Deze inloopperiode is noodzakelijk om de accu volledig te activeren voor maximale prestaties en een langere levensduur. Zodoende kunnen het bereik en de gebruiksduur van uw scootmobiel in het begin nog toenemen door het gebruik ervan.

Wanneer moeten accu’s opgeladen worden?

Laad de accu’s dagelijks op. Met behulp van de lader die u bij uw scootmobiel meegeleverd is, kunnen de accu’s ’s nachts volledig worden opgeladen. Dankzij de huidige intelligente laders is overladen van de accu’s geen probleem meer, aangezien de laders uitgerust zijn met een spanningsbegrenzing, waardoor de laders automatisch worden uitgeschakeld. Bij verzekerde gelaccu’s en AGM-accu’s is er geen sprake van het “Use It Or Lose It” effect (ook wel geheugen genoemd), waarbij de capaciteit afneemt wanneer de accu voor een langere tijd niet wordt gebruikt.

Richtlijnen voor correct opladen/onderhoud accu

 • Gebruik de automatische lader van de fabrikant van de scootmobiel voor het routinematig laden.
 • Gebruik voor gesloten gelaccu’s en AGM-accu’s nooit een lader die bedoeld is voor autoaccu’s of voor natte accu’s. Deze kunnen namelijk daardoor beschadigd raken.
 • De ontladingsdiepte is van invloed op het aantal mogelijke laadcycli. Hoe harder een accu moet werken, hoe korter de levensduur is.
 • Voorkom zeer diepe ontladingen en ontlaad uw accu’s nooit volledig.
 • Laat uw accu’s nooit gedurende langere tijd in ontladen toestand.
 • Laad een ontladen accu zo snel mogelijk op!
 • Gebruik uw accu’s niet bij een gering laadniveau zonder de accu’s regelmatig volledig op te laden.

Opslag en onderhoud accu

 • Sla uw accu’s ALTIJD in VOLLEDIG OPGELADEN TOESTAND op.
 • Controleer alle opgeslagen accu’s eenmaal per maand en laad deze zo nodig op.
 • Volledig opgeladen gelaccu’s en AGM-accu’s kunnen hun lading tot zes maanden vasthouden, maar moeten altijd worden opgeladen voorafgaand aan het gebruik.
 • Indien een scootmobiel gedurende meer dan twee weken niet wordt gebruikt, moeten de accu’s eerst opgeladen worden en vervolgens ten behoeve van opslag losgekoppeld worden.
 • Vermijd bij de opslag extreem hoge en lage temperaturen.
 • Bij gesloten gelaccu’s en AGM-accu’s hoeft er geen water te worden bijgevuld. Eventuele problemen met betrekking tot de prestaties dienen verholpen te worden met een goed geschoolde scootmobielmonteur.

Veiligheid van onderhoud accu

 • ACCU’S KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN! Het laten vallen van gereedschap op de accupolen of het aanraken van de accupolen met een horloge of armband kan leiden tot elektrische schokken, vonken, rook, brand en zelfs tot een explosie! WEES DUS UITERMATE VOORZICHTIG MET HET IN DE BUURT ZIJN VAN BLOOTLIGGENDE ACCUPOLEN!
 • Accu-aansluitingen, -polen en aanverwant toebehoren bevatten lood en loodverbindingen alsmede andere chemicaliën, waarvan in de staat Californië (Verenigde Staten) bekend is dat deze kankerverwekkend zijn en geboorteafwijkingen en andere voortplantingsschade veroorzaken. Was dus altijd grondig uw handen na contact met deze onderdelen.
 • PROBEER NIET DE AFSLUITDOPPEN (VENTIELEN) TE OPENEN!
 • Wees voorzichtig! Accu’s produceren explosieve gassen. Houd vonken, vlammen en sigaretten altijd uit de buurt van accu’s. Draag altijd een veiligheidsbril en gelaatsbescherming bij het werken aan of in de buurt van accu’s. Zorg voor voldoende ventilatie en monteer de accu’s niet in een luchtdicht afgesloten houder.
 • Oude accu’s worden beschouwd als “gevaarlijk chemisch afval” en moeten gerecycled worden via een officieel inzamelpunt om belasting van het milieu te voorkomen. Loodaccu’s zijn nagenoeg volledig recyclebaar. Lever uw oude loodaccu’s in bij uw leverancier. In de meeste landen is het verboden dergelijke accu’s via het normale huisafval af te danken.
Back To Top